รายงานการประชุมพนักงาน ครั้งที่ 2/2566 (7 ก.พ. 66)

|