มอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 

|
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูอุปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง มอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายฐนภัทรมงคล ชื่นชม บ้านเลขที่ 48/3 หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่ได้เกิดเหตุเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564