ข้อห้ามกระทำก่อนถึงวันเลือกตั้ง 

|

ดูเพื่อนทั้งหมด

3,019 (ร่วมกัน 52 คน)

🚫 ห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ
ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ตั้งแต่ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่
13 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยให้เก็บป้ายหาเสียงของผู้สมัครทุกคนและทุกพรรคจนหมด
ห้ามแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหาเสียง ห้ามโพสต์ข้อความ อัพโหลดรูปภาพหรือคลิปที่มีเนื้อหาการหาเสียง
ลงบนโซเชียลมีเดีย และห้ามสวมใส่เสื้อ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ที่มีชื่อ สัญลักษณ์ หรือหมายเลข
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง รวมถึงประชาชนที่เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนก็ห้ามสวมใส่ด้วยเช่นกัน

🚫 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
🍺ส่วนการจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตเลือกตั้ง
กฎหมายได้ห้ามไม่ให้ขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยง
สุราทุกชนิด ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม
ไปจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ด้วย
ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำการฝ่าฝืน