โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2566

|

📝วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ และศึกษาดูงาน
ณ ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหญ้าน้อย ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยนางสุจินดา เรืองฤทธิกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ กล่าววัตถุประสงค์
การจัดโครงการในครั้ง