โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

|
⏰วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.⏰
🚒🌠นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
เป็นประธานในพิธี
และนางสุจินดา เรืองฤทธิกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน และสมาชิก อปพร.
ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
🎉โดยวิทยากรจาก บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ให้ความรู้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้
อง
🙏🙏ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อขอบคุณบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) มา ณ โอกาสนี้