โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระ ประจำปี 2564

|

วันที่ 13 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ผู้นำฝ่ายปกครองครองท้องที่ ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงานส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พ่อ แม่ พี่น้องประชาชน
ชาวตำบลจำปาหล่อ ร่วมโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระ 4 วัด ภายในตำบล
จำปาหล่อ โดยเริ่มขบวนแห่ผ้าห่มพระตั้งแต่ วัดเสาธงทอง หมู่ที่ 1 (หลวงปู่เขียว ) ,
วัดโคกลังกา (หลวงพ่อเกลื้อน ), วัดโพธิ์ทูล (หลวงพ่อสำเภา) หมูที่ 3 , วัดจำปาหล่อ
(หลวงพ่อโตปางป่าเลไลย์) หมู่ที่ 5