โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะตำบลจำปาหล่อ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

|

📣วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น.📣

➡️🧹💒นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่นพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานผู้นำชุมชนตำบลจำปาหล่อ ประชาชน ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะตำบลจำปาหล่อ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 โดยดำเนินการพัฒนาศาสนสถาน ล้างทำความสะอาดรอบพระอุโบสถ ณ วัดจำปาหล่อ หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง