โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายเลียบคลองบางตาแผ่น บ้านบางตาทอง หมู่ที่ 7

|
🗣 ขออภัยในความไม่สะดวก 🗣
ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

โดยจะดำเนินการก่อสร้างบริเวณสายเลียบคลองบางตาแผ่น บ้านบางตาทอง หมู่ที่ 7
ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564
ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

🙏🏻จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง หรือใช้เส้นทางดังกล่าว
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ