เรื่อง ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

|

📢 ขอประชาสัมพันธ์ 📢
เรื่องขอหยุดจายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในระบบจำหน่ายแรงต่ำ
🕗 ในวันที่ 19 มกราคม 2564 🕗
👉🏻💡บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลจำปาหล่อ (ซอยสวนอินทผาลัมเฮง เฮง)
ตั้งแต่เวลา 13.00- 16.00 น. ค่ะ