เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 //ชั้นอนุบาล 2 ขวบและอนุบาล 3 ขวบ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 //ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ วันเวลาราชการ //มีข้อสงสัย สอบถาม คุณครูจรรยพร ศิลปประดิษฐ์ (ครูแอ๊น) โทร.064-576-4273

|

ชั้นอนุบาล 2 ขวบ นับ เกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และชั้นอนุบาล 3 ขวบ นับ เกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2562