เปิดรับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

|
📷 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📷
ด้วย กศน.ตำบลจำปาหล่อ เปิดรับ นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565