หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 2566

|
หลักฐานแสดงตน ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
——————————-
ก่อนเดินทางไปเลือกตั้ง ตรวจสอบเอกสารประจำตัว ที่จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
ที่จำเป็นต้องมี คือ บัตรประจำตัวประชาชน แม้จะหมดอายุก็ใช้ได้ หรือ สามารถใช้บัตรที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้
แต่เน้นว่าต้องเป็นแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด
 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้บัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและ มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน
เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

อย่าลืม ! ใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends
(เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu #เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #14พฤษภา66 #เลือกตั้ง2566