ศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444 

|

ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ 
ในวันและเวลาราชการ และหากต้องการติดต่อนอกวันและเวลาราชการดังกล่าว
สามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อรับข่าวสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ว่า “ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”