ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

|
📝วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.
📝นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ พร้อมด้วย นายธนวรรธน์ บำเทิง
กำนันตำบลจำปาหล่อ ผู้นำตำบลจำปาหล่อ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่
ตำบลจำปาหล่อ ให้กับนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

📝
ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในพื้นที่จุดเสี่ยงของอำเภอเมืองอ่างทอง พื้นที่การเสริมแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม
บริเวณหลังวัดจำปาหล่อ หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง