มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต

|

📣วันที่ 2 ธันวาคม 2565📣

➡️👩‍✈️👨‍✈️องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
มอบหมายให้ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางประพิม นิรันดร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

💖💓โดยมีนายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้การต้อนรับ และร่วมมอบอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ และอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต เช่น รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ รถเข็นชนิด
ปรับได้/ปรับไม่ได้ ที่นอนลม เบาะรองนั่ง ไม้เท้า ฯลฯ ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ตำบลจำปาหล่อ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 4 ราย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงกิจวัตรประจำวัน
ได้ตามปกติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง