ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง VS ผู้มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้ง

|
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง VS ผู้มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้ง
.
กกต.เปิดให้เช็กสิทธิเลือกตั้งผ่านแอปพลิชัน Smart Vote ก่อนเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง
เราสามารถตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ ประเด็นที่สำคัญ คือ ต้องตรวจสอบว่า
มีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
.
ส่วนบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น ภิกษุ สามเณร บุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
และ ผู้ต้องคุมขังโดยหมายของศาล
.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends
(เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu
.