การประชุมพนักงานประจำเดือน เมษายน 2565

|
📢 วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 📢
นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และคณะผู้บริหาร ประชุมพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อมอบหมาย และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ
ประจำเดือน เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง