ประชุมประจำเดือนผู้นำและเวทีประชาคมตำบลจำปาหล่อ ประจำเดือนธันวาคม 2565

|

🎞วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.🎞

📹🎞📒 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อประชุมประจำเดือนผู้นำและเวทีประชาคมตำบลจำปาหล่อซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่มอาชีพ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกเดือน

📝ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565

📝เพื่อหารือข้อราชการ รายงานผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สถานการณ์ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ

📝ในเดือนนี้เป็นการประชุมสัญจร

📝ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ

📸📱☎️ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ที่นี่ อบต.จำปาหล่อ

📺🔌🎬เว็บไซต์ : https://www.jampalor.go.th/

🎥📽Facebook : https://www.facebook.com/jampalor

💿💾 Page : https://www.facebook.com/jampalor.sao

☎️ โทร 035 – 610720

♥️รวดเร็ว ทันสมัย พร้อมใจให้บริการ♥️