ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

|

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ) สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
และดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-19 สิงหาคม 2565 นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร
และคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้