กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

|
🌟วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.🌟
 
นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหาร ถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ