กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

|
⏰ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.⏰
     นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สูงอายุ พนักงานส่วนตำบล
องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ