กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนวัดโพทูล

|

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำปาหล่อ
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ โรงเรียนวัดโพทูล เพื่อเตรียมใช้เป็นศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่บ้าน
โดยมีกิจกรรม การทำความสะอาดพื้นที่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ ตัดหญ้า ดูแลระบบเรื่องไฟฟ้า
ประปา ประกอบเตียงสนามโดยมีฝ่ายปกครองตำบลจำปาหล่อเป็นพี่เลี้ยงในการประกอบเตียง เพื่อพร้อมใช้งานค่ะ