กิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม 2565

|
📣วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 📣
     ➡️🧹💒นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่
ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่นพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และประชาชนจิตอาสา
พระราชทานผู้นำชุมชนตำบลจำปาหล่อ ประชาชน ครู นักเรียน กศน.ตำบลจำปาหล่อ ร่วมโครงการ โดยดำเนินการ
พัฒนาศาสนสถาน กวาดใบไม้รอบพระอุโบสถ ล้างทำความสะอาดรอบพระอุโบสถ ล้างทำความสะอาดใต้ถุนศาลา
การเปรียญ เก็บกิ่งไม้ ณ วัดจำปาหล่อ หมู่ที่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง