การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

|

14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น.

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท
แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่ https://www.thaivote.info
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ