การประชุมพนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2566

|
📝 วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. 📝

 

 

นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และคณะผู้บริหาร
ประชุมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อมอบหมาย
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2566

 

ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง