การประชุมพนักงานประจำเดือน มกราคม 2565

|
📢 วันที่ 6 มกราคม 2564  เวลา 14.00 น. 📢
 
นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
และคณะผู้บริหารประชุมประจำเดือน มกราคม 2565
และมอบนโยบายให้กับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ
พนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง