การประชุมพนักงานประจำเดือน สิงหาคม 2565

|
📪วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. 📪

          นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และคณะผู้บริหาร ประชุมพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อมอบหมาย และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ประจำเดือน
สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

📸📱☎ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ที่นี่ อบต.จำปาหล่อ
📺🔌🎬เว็บไซต์ : https://www.jampalor.go.th/
🎥📽Facebook : https://www.facebook.com/jampalor
💿💾 Page : https://www.facebook.com/jampalor.sao
☎ โทร 035 – 610720
♥รวดเร็ว ทันสมัย พร้อมใจให้บริการ♥