การประชุมพนักงานประจำเดือน กรกฎาคม 2565

|
📝 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. 📝

          นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และคณะผู้บริหาร ประชุมพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อมอบหมาย และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

📸
📱☎ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ที่นี่ อบต.จำปาหล่อ
📺🔌🎬เว็บไซต์ : https://www.jampalor.go.th/
🎥📽Facebook : https://www.facebook.com/jampalor
💿💾 Page : https://www.facebook.com/jampalor.sao
☎ โทร 035 – 610720
♥รวดเร็ว ทันสมัย พร้อมใจให้บริการ♥