การประชุมพนักงานประจำเดือน มิถุนายน 2565

|
📝 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. 📝
          นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และคณะผู้บริหาร ประชุมพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อมอบหมาย และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ประจำเดือน
มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง