ศพด.จำปาหล่อ

เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 //ชั้นอนุบาล 2 ขวบและอนุบาล 3 ขวบ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 //ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ วันเวลาราชการ //มีข้อสงสัย สอบถาม คุณครูจรรยพร ศิลปประดิษฐ์ (ครูแอ๊น) โทร.064-576-4273

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าเรื่องการประเมินความพร้อมสถานศึกษา ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ โดยการต้อนรับจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อและคณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งการประเมินครั้งนี้มีความพร้อมครบทุกด้านตามเกณฑ์การประเมิน รอการประกาศเปิดทำการเรียนการสอนจากจังหวัดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »
ประชุมคณะกรรมบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาเห็นชอบการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ

พิจารณาเห็นชอบการเปิดการเ

อ่านเพิ่มเติม »