งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

กองการศึกษาฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามหลัก “บวร” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโพธิ์ทูล ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตำบลจำปาหล่อ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

อ่านเพิ่มเติม »