ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางและครุภัณฑ์ (เครื่องจักรกล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทร

อ่านเพิ่มเติม »