โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยทางเข้าวัดโพธิ์ทูล หมู่ที่ 3

|
📣ขออภัยในความไม่สะดวก📣

ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้มีการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวประมาณ 174.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร

โดยจะดำเนินการก่อสร้างบริเวณซอยทางเข้าวัดโพธิ์ทูล หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 – วันที่ 31 มกราคม 2565

จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง หรือใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง
เป็นพิเศษด้วยนะคะ