แอปพลิเคชัน Smart vote

|

ศึกษาข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ได้ทางแอปพลิเคชัน Smart vote