วันที่พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตำบลจำปาหล่อ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

|