รับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

|
📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣

รับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์