ระวังถูกจำกัดสิทธิ !!

|

ระวังถูกจำกัดสิทธิ !!

รู้หรือไม่ ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเราจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

1.ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
2.ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
3.ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน
4.ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5.ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu

#เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #14พฤษภา66 #เลือกตั้ง2566