มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

|
🌸วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00น. 🌸
➡️ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
นำโดย นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยในหมู่ที่ 4,5 และ 6 ตำบลจำปาหล่อ จำนวน 15 ครัวเรือน