ประชุม คกก.ชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ ประจำเดือนมีนาคม 2566

|

✍️วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ
ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ