ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางรับชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

|

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตตำบลจำปาหล่อ โดยการแสกน QR Code เพื่อโอนชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านทาง QR Code พร้อมเพย์ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ (งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร. 035-610-720)