ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1)

|

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัด