ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อท.ถ.25-048 สายคลองหนองเมฆ –  ฝั่งตะวันตก บ้านระดำ หมู่ที่ 1 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

|

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อท.ถ.25-048 สายคลองหนองเมฆ – ฝั่งตะวันตก บ้านระดำ หมู่ที่ 1 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 548 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,674 ตารางเมตร จำนวน 1สายทาง