ทำไมเราต้องเลือก ส.ส.?

|

ทำไมเราต้องเลือก ส.ส.?

ส.ส. เป็นเหมือนผู้แทนของประชาชน ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประเทศ

ผู้แทน เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศแทนเรา ในฐานะผู้แทนประชาชน ส.ส.จึงมีหน้าที่ดังนี้
1. ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน
2. ทำหน้าที่เลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
3. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
4. จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศ
5. นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล

ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ ให้ทำหน้าที่บริหารประเทศแทนเรา
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu

#เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #14พฤษภา66 #เลือกตั้ง2566