ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ที่อยู่ : เลขที่ 77 หมู่ที่ 5

ตำบล จำปาหล่อ

อำเภอ เมืองอ่างทอง

จังหวัด อ่างทอง

รหัสไปรษณีย์ 14000

เบอร์โทรศัพท์ : 035-610-720

โทรสาร : 035-610-740

เหตุด่วนเหตุร้าย โทร. : 035-610-720

Facebook : https://www.facebook.com/jampalor

E-Mail : saraban@jampalor.go.th