จดหมายข่าวกองคลัง

|

ในเขตตำบลจำปาหล่อเตรียมตัว ใครมีที่ดินว่างเปล่ารีบเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์กันค่ะ🌴☘️🍀🌿✌️

……,🎉🎉ว่าด้วยเรื่องที่ดินว่างเปล่า….🎉🎉..
📥ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เรียกเก็บเพิ่มขึ้นในปีที่ 4 ในอัตราร้อยละ 0.3 โดยจะมีการบวกเพิ่มร้อยละ 0.3 ทุกสามปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ3
ตัวอย่างเช่น🏜…ที่ดินปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า
⛰️ปี 2563 ที่ดินราคาประเมิน 1ลบ. เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 = 3,000 บาท
⛰️ปี 2564 ที่ดินราคาประเมิน 1ลบ. เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 = 3,000 บาท
⛰️ปี 2565 ที่ดินราคาประเมิน 1ลบ. เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 = 3,000 บาท
📍ดังนั้น หากเข้าสู่การจัดเก็บภาษีในปี 2566 ถ้า ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 ยังคงไม่มีการทำประโยชน์ โดยยังคงปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่าเช่นเดิม ที่ดินดังกล่าว จะถูกคิดอัตราภาษีเพิ่มขึ้น จากเดิมเสียอัตราร้อยละ 0.3 จะบวกเพิ่มอีกร้อยละ 0.3 เป็นอัตราร้อยละ 0.6 ♨️♨️♨️