กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565

|
🌠วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 🌠

🙏💐องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อนำโดย นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง โรงเรียนวัดจำปาหล่อธรรมะวิทยาทาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 ถวายเทียนจำนำพรรษาในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ 4 วัด วัดจำปาหล่อ
วัดโพธิ์ทูล วัดเสาธงทอง และวัดนิสสรณวนาราม เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป