กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2567

|


               เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ นำโดย นายศิวกร นิรันดร
นายกองค์ารบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด
               ดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับของขวัญ ของกำนัล พร้อมมอบนโยบาย
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการงดให้ งดรับ
ของขวัญของกำนัลทุกชนิด ตามโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอาย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง