การประชุมพนักงานประจำเดือน มีนาคม 2565

|
📢 วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. 
          นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และคณะผู้บริหาร
ประชุมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อมอบหมาย และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร
ชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง